ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατεβάστε εδώ τον ισολογισμό του 2013.
Κατεβάστε εδώ τον ισολογισμό του 2012.